TU Delft ontwikkelt Floating Cities Technology

Floating Cities Technology is een inspirerend voorbeeld van de volgende generatie deltatechnologie waarop de Technische Universiteit Delft zich toelegt. Deze technologie komt voort uit het onderzoeksprogramma Floating City, waarbinnen alle aspecten van drijvende stedenbouw worden onderzocht. Op innovatieve wijze worden de Nederlandse kerngebieden van watermanagement, architectuur en bouwtechnologie aangepakt en geïntegreerd in een samenhangend en aansprekend exportproduct.

Floating City

De Eeuw van de Steden

Voor het eerst in de menselijke geschiedenis wonen er evenveel mensen in de stad als daarbuiten. De verstedelijking zal nog verder versnellen en brengt enorme uitdagingen met zich mee. Omdat de wereldwijde verstedelijking vooral plaatsvindt in rivierdelta’s is bescherming tegen wateroverlast van cruciaal belang. Drijvende verstedelijking biedt ongekende kansen voor flexibele en klimaatrobuuste stedenbouw om de kwetsbaarheid van steden in laaggelegen delta’s te verminderen.

Meer informatie

Waarom drijvende verstedelijking?

Onderzoeksprogramma Floating City

Onderzoeksthema's

Mee ontwikkelen

 

 

 

Naam auteur: Bart Roeffen
© 2019 TU Delft

Metamenu